PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:  
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie 
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei  
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie 
Denumire serviciu medical Număr  Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 16.20 4 64.8 77.8
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17.25 4 69 82.8
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                                               32.40 4 129.6 155.5
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10.80 4 43.2 51.8
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale              11.50 4 46 55.2
Consultaţia de planificare familială                10.80 4 43.2 x
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                       21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani     14.40 4 57.6 69.1
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani)                                       21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani     14.40 4 57.6 69.1
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21.60 4 86.4 103.7
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani                23.60 4 94.4 113.3
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12.80 4 51.2 61.4
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani   13.50 4 54 64.8
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani                16.40 4 65.6 78.7
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani                16.40 4 65.6 78.7
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 18.00 4 72 x
Serviciile de sănătate conexe actului medical  
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număre
(puncte sie/  pe ședință)
Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:      
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x  
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;     30 4 120
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;    30 4 120
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;     30 4 120
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped;      15 4 60
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: x x x
    a3.1) kinetoterapie individuală;     30 4 120
    a3.2) kinetoterapie de grup;     15 4 60
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice /  dispozitive robotizate.  15 4 60
    b) Otorinolaringologie:    4 0
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x x
    b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic          30 4 120
    b1.2) consiliere psihologică clinică                            30 4 120
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:   4 0
    b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped  15 4 60
    b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)                   15 4 60
    c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:     0
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x x
    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic                      30 4 120
    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti   30 4 120
    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică  aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 4 120
    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii  (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 4 120
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:  consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped 15 4 60
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: x x x
    c3.1) kinetoterapie individuală                                30 4 120
    c3.2) kinetoterapie de grup                                      15 4 60
    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:  dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate   15 4 60
    d) Reumatologie: x x x
    Servicii furnizate de fizioterapeut: x x x
d1) kinetoterapie individuală                                    30 4 120
d2) kinetoterapie de grup                                        15 4 60
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate  15 4 60
    e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică x x x
    Servicii furnizate de fizioterapeut: x x x
e1) kinetoterapie individuală                                    30 4 120
e2) kinetoterapie de grup                                        15 4 60
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate    15 4 60
    f) Oncologie medicală x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice 30 4 120
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 4 120
    h) Hematologie x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice       30 4 120
    i) Nefrologie și nefrologie pediatrică x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi  psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă 30 4 120
    j) Oncologie și hematologie pediatrică x x x
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice     30 4 120
    k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19  x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 30 4 120
    Servicii furnizate de fizioterapeut:  x x x
k1) kinetoterapie individuală                             30 4 120
k2) kinetoterapie de grup                                   15 4 60
k3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 4 60
    l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 x x x
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 30 4 120
    Servicii furnizate de fizioterapeut:      0
l1) kinetoterapie individuală                             30 4 120
l2) kinetoterapie de grup                                   15 4 60
l3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 4 60
    m) Medicină fizică și de reabilitare x x x
m1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x x x
    m1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic   30 4 120
    m1.2) consiliere psihologică clinică                        30 4 120
m2) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: x x x
    m2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped 15 4 60
    m2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)     15 4 60
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut: x x x
    m3.1) kinetoterapie individuală                             30 4 120
    m3.2) kinetoterapie de grup 15 4 60
   m3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 15 4 60
   n) Îngrijiri paliative  x x x
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: X x x
    n1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 4 120
    n1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi  30 4 120
    n1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi  30 4 120
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; 15 4 60
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut  x x x
    n3.1) kinetoterapie individuală  30 4 120
   n3.2) kinetoterapie de grup  15 4 60
   n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate  15 4 60

Tarife CAS