1. Prezentarea CARDIOMED S.R.L.
   În anul 2008, anul înființării, societatea nu a desfășurat activitate economică, fiind efectuate doar formalități de înființare, autorizare și recrutarea personalului angajat și colaborator, activitatea medicală a demarat la data de 01.02.2009.
   Societatea desfășoară activități de Asistență medicală specializată, Imagistică medicală și Spitalizare de zi în specialitățile Oncologie, Chirurgie, ORL și Urologie.
   Activitatea societății se desfășoară la sediul social din Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 17, jud. Cluj, cod poștal 400015 și la punctul de lucru Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 30, jud. Cluj, cod poștal 400015. Cele două sedii se află în proximitate unul față de celălalt, activitățiile find în strânsă legătură între cele două sedii.
   Clădirile Centrului Medical Cardiomed sunt amplasate în zona centrală a Municipiului Cluj Napoca, numită și „zona medicală a orașului” (străzile Clinicilor, Republicii, Victor Babeș
   În perioada 2010 – 2011, 2015-2016 și 2019-2020 sediile în care își desfășoară activitatea Cardiomed au suferit modificări substanțiale prin renovare, extindere și mansardare, astfel că în prezent societatea Cardiomed are la dispoziție spații moderne amenajate special pentru derularea în condiții optime a activităților medicale.
   Clădirile în care societatea își desfasara activitatea sunt dotate la cele mai înalte standarde și dețin toate avizele și autorizațiile necesare derulării activității medicale.

2. Servicii oferite în prezent de către societate:
   Serviciile clinicii se adresează deopotrivă persoanelor fizice cât și persoanelor juridice (personalului acestora). Pentru amândouă categoriile de clienți, oferim:

Planul de acțiune Cardiomed urmărește:
   –acțiuni curative și de tratament: care presupun analiză statusului medical al pacientului, stabilirea diagnosticului, stabilirea manierei curative și a tratamentelor, urmărirea pacientului după îndeplinirea obiectivelor medicale propuse.
   –acțiuni profilactice pentru diferite afecțiuni ce pot apărea atât la adulți, cât și la copii, programe de adaptare a pacienților cu afecțiuni cunoscute ca fiind determinate de factori de mediu, programe medicale de prevenire a diferite afecțiuni cronice.
   – tratamente minim invazive pentru afecțiunile care se pot trata în ambulatoriiile de specialitate ale Centrului Medical Cardiomed
   – acțiuni sociale: campanii de informare a pacienților pe teme medicale cu impact în viață de zi cu zi (SIDA, TBC, hepatite, sifilis, psihoze), campanii de informare a angajatorilor despre condițiile la locul de muncă și afectarea stării de sănătate a angajatului.

3. Strategia societății este sintetizată după următoarele principii:
   – Cardiomed urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient bazat pe servicii medicale de înaltă clasă, compatibil cu sistemele de sănătate din UE, pus permanent în slujba cetățeanului
   – Respectarea dreptului la ocrotirea sănătății populației
   – Garantarea calității și siguranței actului medical
   – Creșterea rolului serviciilor preventive
   – Asigurarea accesibilității la servicii
   – Respectarea dreptului la liberă alegere
   – Colaborarea departamentelor conduce la creșterea calității serviciilor medicale
   – Politică de calitate se bazează pe nevoile pacienților
   – Dreptul la îngrijiri medicale este asigurat nediscriminatoriu
   – Planul de tratament și investigații este bazat pe consimțământul informat al pacientului, acordarea îngrijirilor respectând intimitatea și demnitatea pacientului
   – Dreptul pacientului privind confidențialitatea informațiilor și a vieții private este respectat, pacienții beneficind de toate serviciile medicale și paramedicale necesare îngrijirii sănătății lor
   – La nivelul unității medicale există o preocupare de prevenire și gestiune a riscurilor și a evenimentelor nedorite

   În momentul de față acoperim aproape toate specialitățile medicale cu un număr de peste 130 medici primari și specialiști
   Programul de lucru al Centrului Medical Cardiomed este de luni până vineri de la ora 8 la ora 20:30 și Sâmbătă de la 9 la 13.

Prezentare