Circuitul Pacientului oncologic in cadrul clinicii Cardiomed

Programarea

                Pacientul se programeaza in vederea consultatiei/tratamentului de specialitate prin utilizarea unuia dintre urmatoarele mijloace:

 • Telefonic, la numerele de telefon de contact ale clinicii
 • Utilizand adresa de e-mail de contact a clinicii
 • Prin prezentare personala la receptia clinicii
 • Direct de catre personalul medical ulterior unei proceduri medicale care necesita o programare ulterioara, necesara a fi stabilita de catre personalul medical

 

Prezentarea

                Pacientul, oncologic, se prezinta in cadrul clinicii in vederea consultului sau tratamentului de specialitate la data si ora programata, anterior, pentru unul dintre urmatoarele tipuri de vizita:

 1. Consult medical, in cadrul ambulatorului de Oncologie Medicala, initial in regim cu plata
 2. Consult medical, in cadrul ambulatorului de Oncologie Medicala, initial, in contrat cu CNAS*
 3. Consult medical, premergator spitalizarii de zi, in cadrul departamentului Oncologie Medicala, in regim cu plata
 4. Consult medical, premergator spitalizarii de zi, in cadrul departamentului Oncologie Medicala, in contract cu CNAS*

 

                La prezentare, primirea pacientului se efectueaza la receptia clinicii, in conformitate cu normele de etica, de conduita si comportament stipulate in regulamentul de ordine interioara precum si  cele stipulate in regulamentul de organizare si functionare, efectuandu-se urmatoarele operatiuni:

 1. Identificarea programarii pacientului, cu confirmarea datelor acestuia personale (Nume, Prenume, varsta, localitate de resedinta) si a medicului la care acesta este programat.
 2. Doar in cazul primei prezentari a pacientului oncologic in cadrul clinicii se vor inregistra, obligatoriu pentru toti pacientii urmaoarele date de contact**:
  1. Adresa de corespondenta (Judet, Localitate, strada, numar, apartament, cod postal)
  2. Numar de telefon (Obligatoriu), la care pacientul poate fi contactat in permanenta
  3. Adresa de e-mail, daca este disponibila (Obligatoriu de verificat pentru toti pacientii)
 3. Anuntarea pacientului sosit in cadrul programului informatic intern
 4. Invitarea pacientului in cabinet la indicatia medicului

 

Consultatia medicala:

 

                Tipul de consultatie medicala oferit de catre centrul medical Cardiomed poate fi incadrat in urmatoarele categorii:

 • Consultatie medicala in cadrul ambulatorului de specialitae
 • Consultatie medicala in cadrul spitalizarii de zi

 

                In urma consultatiei medicale din cadrul ambulatorului de specialitate se va stabili necesitatea unor investigatii suplimentare in vederea unui diagnosticu oncologic complet precum si succesiunea corecta a pasilor terapeutici necesari, pentru pacientul respectiv. Raportarea serviciilor medicale efectuate se va face utilizand interfata SIUI precum si sistemul informatic al clinicii.

                In urma consultatiei medicale efectuate in cadrul spitalizarii de zi, in departamentul de Oncologie Medicala, ulterior evaluarii clinice a pacientului si a evaluarilor imagistice, daca este cazul, se vor indica pacientului investigatiile de laborator necesare, asiguranduse reprogramarea acestuia, in aceeasi zi (conform perioadei de timp indicata de catre laboratorul Synevo) sau in ziua urmatoare in vederea finalizarii actului medical, in functie de serviciul care urmeaza a fi oferit.

                Serviciile oferite de catre Cardiomed, cadrul spitalizarii de zi, Oncologie Medicala, vor fi incadrate in una dintre urmatoarele categorii:

 1. Anemia prin carenta de fier
 2. Anemia prin carenta de fier, nespecificata
 3. Malnutritia proteino-energetica moderata
 4. Malnutritia proteino-energetica usoara
 5. Tulburare de apetit, nespecificata
 6. Alta durere abdominala nespecificata
 7. Ganglioni limfatici mariti localizati
 8. Amplasarea si ajustarea unei proteze urinare
 9. Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare, nespecifica
 10. Chimioterapie cu monitorizare
 11. Analgezia autocontrolata
 12. Monitorizare afectiuni oncologice fara investigatii de inalta performanta
 13. Implantarea cateterului venos central cu camera implantabila destinat administrarii de chimioterapie (in cure lungi de 6-24 luni) pentru pacientii oncologici si hematologici
 14. Biopsia tegumentului si tesutului subcutan (inclusiv punctie biopsie mamara)

 

de catre medicul curant, la finalizarea investigatiilor solicitate in urma consultatiei.  In urma stabilirii tipului de spitalizare de zi, prin inregistrarea acesteia, serviciul medical poate fi validat de catre pacient cu cardul de sanatate, in momentul sosirii acestuia, conform programarii.

 

In situatia in care serviciile medicale selectate fac parte din urmatoarele categorii, se vor aplica procedurile specifice categoriei respective de serviciu:

 1. Ingrijiri aplicand o procedura de reabilitare nespecifica
  1. Semnarea consimtamintelor informate, corespunzatoare acestei proceduri
  2. Trimiterea comenzii de medicament spre farmacie***
  3. Farmacia va anunta asistentei din compartimentul de spitalizare de zi finalizarea comenzii
  4. Se va ridica din farmacie medicatia destinata pacientului de catre personalul desemnat
  5. Identificarea pacientului de catre asistenta din compartimentul de spitalizare de zi, pe baza datelor de identificare a pacientului atasate medicatiei (Nume, Prenume, Adresa de domiciliu, CNP) si asezarea acestuia pe scaunul de tratament
  6. Administrarea tratamentului

 

 1. Analgezia autocontrolata
  1. Semnarea consimtamintelor informate, corespunzatoare acestei proceduri
  2. Trimiterea comenzii de medicament spre farmacie, daca este cazul
  3. Farmacia va anunta asistentei din compartimentul de spitalizare de zi finalizarea comenzii
  4. Se va ridica din farmacie medicatia destinata pacientului de catre personalul desemnat
  5. Identificarea pacientului de catre asistenta din compartimentul de spitalizare de zi, pe baza datelor de identificare a pacientului atasate medicatiei (Nume, Prenume, Adresa de domiciliu, CNP) si asezarea acestuia pe scaunul de tratament
  6. Administrarea tratamentului

 

 1. Implantarea cateterului venos central cu camera implantabila destinat administrarii de chimioterapie (in cure lungi de 6-24 luni) pentru pacientii oncologici si hematologici
  1. In prealabil va fi informat medicul anestezist responsabil de efectuarea manoperei, prezentarea pacientului pentru acest tip de spitalizare de zi fiind programata anterior
  2. Semnarea consimtamintelor informate, corespunzatoare acestei proceduri

 

 

*Pentru ca unui pacient oncologic sa i se poata oferi servicii medicale in contract cu CNAS este necesara indeplinirea unuia dintre urmatoarele criterii (necumulativ):

 • Pacientul prezinta bilet de trimitere, in contract cu CNAS, catre specialitatea Oncologie Medicala de la un medic de alta specilitate sau de la medicul de familie
 • Pacientul prezinta actul doveditor al diagnosticului oncologic (rezultatul anatomopatologic)
 • Pacientul este un pacient cunoscut cu diagnostic oncologic, aflat deja in evidenta clinicii Cardiomed

**Pacientul va fi informat despre importanta contactarii sale ulterioare de catre medicul cu specialitatea Oncologie Medicala sau alt personal medical al clinicii, in vederea asigurarii unei ingrijirii sale optime, in conformitate cu standardele medicale oncologice internationale.

*** In cazul in care este necesara administrarea de produse sangvine pacientul va fi chemat in functie de timpul de trimitere estimat al produselor sangvine. In administrarea de produse sangvine va fi respectat ghidul de transfuzii aprobat de catre Ministerul Sanatatii din Romania.

Circuitul Pacientului oncologic in cadrul clinicii Cardiomed