Persoana desemnată pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal:

- Dnul : Cristian TEODORESCU
Telefon: (+4) 0264 406600
E-mail: dpo@cardiomedcluj.ro
Informații utile puteți obține din Site-ul oficial al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal :
https://www.dataprotection.ro/

Protectia datelor cu caracter personal